2018 március 23

RSS Facebook

Hirdetés
2017. május 17. szerda, 09:20

Orosz űrhajósok – jogok és biztosítások Kiemelt

Értékelés:
(0 értékelés)

Harminchat éves jogszabályt újított meg az orosz kormány határozata, amely az űrhajósok jogait és kötelezettségeit rögzíti. A Medvegyev kormányfő aláírásával ellátott irat a kozmikus tevékenységről szóló orosz törvény alapján rögzíti az űrhajósok kiválasztásának, szakmai minősítésének a feltételeit és rendelkezik arról, hogy az űrrepülésen résztvevő személyeknek joguk van hitelesen tájékozódni az adott program részleteiről. Dacára annak, hogy ez a törvény nem nevesíti, az orosz űrhajósok rendelkeznek megfelelő biztosítással.

Május közepén hozta nyilvánosságra az orosz állam jogi tájékoztatási szolgálatának hivatalos honlapja azt a kormányhatározatot, amely az Oroszországi Föderáció űrhajósainak státuszát szabályozza. Ez az új jogszabály egyúttal hatályon kívül helyezi azt az 1981. április 30-án keletkezett, 425-127. számú határozatot, amelyet a Szovjetunió Kommunista Pártjának központi bizottsága és a szovjet minisztertanács hozott ugyanerről a témáról, a későbbi módosítással együtt.Megjegyezzük, hogy azokban az évtizedekben a „pártállam” nem elvont fogalomként, hanem tényleges jogalkotó-irányító tényezőként létezett és az űrkutatás szakterületén sohasem a szakma, hanem  a „párt” mondta ki az utolsó szót. A kierőszakolt politikai döntések miatt tragikus események sora történt, s ezek egyike volt Komarov űrhajós életének feláldozása is.

A Moszkvában közzé tett, öt oldalas, új kormányhatározat mindenek előtt azt mondja ki, hogy Oroszországban az állam polgára lehet űrhajós, aki megfelel a szakmai és egészségügyi előírásoknak. A kiválasztást, a kiképzést, a szakmai minősítést az ember vezette űreszköz irányítására a Roszkozmosz állami űrügynökség végzi el. Ez az ügynökség jelöli ki a leendő űrhajóst az egyes űrrepülési programokban való részvételre és határozza meg szakmai feladatait.

Szakmai feladatának végrehajtásához minden űrhajósnak joga van a teljes, ingyenes egészségügyi ellátásra és a rehabilitációra. Szakmai tevékenysége hátterének biztosításához a kijelölt űrhajósnak lakás jár. Teljes körűen tájékozódhat az adott kozmikus program műszaki és tudományos dokumentumairól. Az alap legénységbe, vagy a tartalék állományba történt besorolásakor a kiképzés során ajánlásokat, észrevételeket tehet a felkészülésre és annak eseményeire vonatkozóan. Megismerheti az egyes űrkísérletek kockázatait és azok lehetséges következményeit.

A kijelölt űrhajós kötelezettségei sorában az első helyen áll az emberes űrrepülés kiképzési feladatainak maradéktalan teljesítése, s el kell fogadnia a szakmai minősítés verdiktjét. Alá kell vetnie magát az egészségügyi előírásoknak, el kell fogadnia az adatvédelmi- és titokvédelmi rendelkezéseket. Az emberes űrrepülések programjait a jóváhagyott keretek között köteles megvalósítani. Az orosz űrhajós a kormányhatározat szerint köteles részt vállalni az Oroszországi Föderáció emberes űrrepülésének népszerűsítésében és a szakterület nemzetközi kapcsolatainak erősítésében. Az orosz kormány rendelkezik az űrhajósok kitüntetéséről, cím adományozásáról, végül kitér arra, hogy az űrhajósok fizetését, nyugdíját és egyéb szociális ellátását az ország törvényei szerint határozzák meg.

Szembeötlő, hogy a kormányrendelet nem nevesíti az orosz űrhajósok életbiztosításával kapcsolatos előírásokat, s azokat így az „egyéb” szociális garanciák körébe utalja. Emlékezetes, hogy Oroszországban a kozmikus eszközök indítás előtti felelősség biztosítása – a rendelkezésre álló információk szerint – alkalomszerű, hiszen a védelmi minisztérium űreszközei többnyire nincsenek biztosítva. 2015-ben az összes, azaz 37 orosz indításból 17 nem rendelkezett biztosítással. Az emberes űrrepülésekre vonatkozóan alapos tájékoztatást adott Pavel Sutov, a repülési és kozmikus biztosítók szövetségének elnöke, aki közölte, hogy Oroszországban 1994 óta van törvény az űrtevékenység kötelező biztosításáról. Ez azonban sem a díjak összegét, sem az egyéb feltételeket nem szabályozza. A gyakorlatban – amint a szakember hangsúlyozta – évente újítják meg az űrkiképző központ állományának biztosítását, amely érvényes a felkészülésre, az űrrepülésre és a readaptációra. Eltérő a földi munkák és a kozmikus tevékenység biztosítása. űrhajósonként 7 millió rubel a földi, és 14 millió rubel az űrben végzett tevékenység esetében. Utóbbihoz tartozik a start, az ISS fedélzetén végzett munka és a visszatérés a világűrből. 2016-ban 37 orosz űrhajós rendelkezett biztosítási szerződéssel.

(meruk)

Fotó: NASA, Roscosmos